SAT Servei Tècnic Oficial AERTECNICADisposem d’una xarxa d’instal·ladors que ens permet oferir el Servei Tècnic Oficial d’Aertecnica a tota Espanya, tant d’aspiració centralitzada domèstica, com terciària i industrial.

ASPIRACIÓ CENTRALITZADA DOMÈSTICA

Model AERTECNICA: M03/1, M04/2, M04/3, M05/3, M05/4, M05/2.
Model SILVER 2000: SC20FC, SX20FC, SM20FC, SX20FD, SB20FE, SC60TB, SC60TA, SB60TE, SC30TC, SM30TD, SX30TD, SB30TE, SX40TB, SC40TA, SC70TB, SC70TA, SC70TA.
Model PERFETTO INOX (antic): PX80, PX85, PX150, PX250, PX450.
Model PERFETTO (antic): P80, P150, P250, P350, P450.
Model CLASSIC (antic): C80, C150, C250, C350, C450, C500.
Model STUDIO (antic): S80, S100, S150, S250.
Model QB: QB2000.
Model PERFETTO INOX TXA (nou): TXA1, TXA2, TXA3, TXA4.
Model PERFETTO TPA-TP (nou): TP1A, TP1, TP2A, TP2, TP3A, TP3, TP4A, TP4.
Model CLASSIC TC (nou): TC1, TC2, TC3, TC4.
Model STUDIO TS (nou): TS1, TS2, TS4, TS85, TS100.


ASPIRACIÓ CENTRALITZADA TERCIARIA
ASPIRACIÓ CENTRALITZADA INDUSTRIAL

Línia Perfetto
MÓDULS ASPIRANTS AMB REGULACIÓ AUTOMÀTICA DE LA DEPRESSIÓ M20ES, T20ES, T30ES, T40ES, T60ES
MÓDULS ASPIRANTS AMB REGULACIÓ MANUAL DE LA DEPRESSIÓ TR10S, TR20S, TR30S, TR40S
SEPARADORS DE POLS PERFETTO LT 90/B, LT 150/B, LT 90/B-AP, LT 150/B-AP

Línia Kompatta KT
Central Kompatta KT KT20M, KT10, KT20, KT30
Central Kompatta KT amb autoneteja KT20MA, KT10A, KT20A, KT30A


Si el que necessita son raspalls o mànegas, consulti el nostre assortiment.